Dowóz uczniów do szkół

Informacje dotyczące dowozu dzieci szkolnych

Podstawowe informacje

Dyrektor Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka , kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego w zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka 6 letniego oraz obowiązku szkolnego od 7 roku życia dziecka do ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi szkolnemu, obowiązani są do  informowania w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe.

Gmina  na terenie której uczeń mieszka  kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i nauki w zakresie spełniania obowiązku szkolnego lub nauki w przedziale wiekowym dzieci 16 – 18 lat.

Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. (art. 41 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe).

Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi nauki obowiązani są do  informowania Burmistrza Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe oraz o każdej zmianie w tym zakresie.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat obowiązków rodziców i gmin w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i nauki znajduje się TUTAJ.

Mają Państwo pytania?

Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Prosimy o kontakt z nami.

Zacznij pisać i potwierdź wciskając Enter

Shopping Cart